Контакт.

Удружење особа са инвалидитетом „Победник“
Душана Вукасовића 54 локал 1, 11070 Београд

рачун: 205-258035-43, Комерцијална банка
матични број: 28259140
ПИБ: 110862545
Е-пошта: udruzenjepobednik@gmail.com

Председник удружења  Момчило Савић,  0643825126